Handboek bliksembeveiliging

voor gebouwen en installaties

Het Handboek voor Bliksembeveiliging is hét Nederlandstalige standaardwerk over bliksembeveiliging voor gebouwen, installaties en apparatuur. In dit boek wordt op een toegankelijke wijze diepgaand ingegaan op alle aspecten van bliksembeveiliging.

Vooral de laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest in het vakgebied bliksembeveiliging. Niet op de laatste plaats door het verschijnen van de nieuwe norm, waarin nu alle wereldwijde ervaringen ten aanzien van het ontstaan en de gevolgen van onweer en bliksem en de beveiligingsmaatregelen hier tegen, gebundeld zijn.

Aangezien deze nieuwe norm voor bliksembeveiliging, de NEN-EN-IEC 62305, sterk is gewijzigd ten opzichte van de voorgaande norm NEN 1014, is deze nieuwe norm als leidraad gebruikt voor dit boek. Met het handboek kan men zich deze nieuwe norm direct eigen maken en op een eenvoudig manier de achtergronden ervan terugvinden. Bijvoorbeeld over de oorzaken en gevolgen van blikseminslag, de risico’s die men in een bepaalde situatie loopt en welke maatregelen kunnen worden genomen om schadelijke gevolgen van blikseminslag tegen te gaan. Daarnaast komen ook onderwerpen naar voren zoals de geschiedenis van bliksembeveiliging, het ontstaan van onweer, bliksemwaarschuwingssystemen en testmethoden om bliksemstromen na te bootsen.
   
Dit handboek richt zich tot vakmensen en studenten in de elektrotechniek en in het bijzonder tot diegenen die zich (gaan) bezighouden met de planning, de advisering, het ontwerp, de productie en installatie en het testen dan wel onderhouden van elektrotechnische en elektronische systemen.

Uit de inhoud:
- De ontwikkeling van het bliksemonderzoek en de bliksembeveiliging
- Het ontstaan van onweer
- Bliksemfrequentie en onweerwaarschuwingen
- Algemene principes van beveiligingen
- Risicomanagement en noodzakelijkheidanalyse
- Opvanginrichtingen, afgaande leidingen, aarding, potentiaalvereffening, scheidingsafstanden
- Zoneconcept
- Magnetische afscherming
- Inspecties en testen
- Beveiliging van personen

De inhoud is verzorgd door ing. Michiel Hartmann, die dertig jaar praktijkervaring, zeer actief lid is van de normcommissie, en betrokken bij onderzoeken naar bliksemschade en beveiligingsmaatregelen. Verder houdt Michiel zich met zijn bedrijf Schaap Bliksembeveiliging en Ontstoringstechniek te Deventer dagelijks bezig op het vakgebied bliksembeveiliging, aarding, overspanningsbeveiliging en EMC-installatietechnieken. Ook is hij voorzitter van de Nederlandse norm commissie Bliksembeveiliging en voorzitter van de Adviesraad voor Bliksem- en Overspanningsbeveiliging (ABO). Op basis van praktijkervaringen en literatuuronderzoek heeft hij het boek herschreven en aangevuld.

Omvang: 448 pagina's
ISBN 9085720270

Bestellen bij Engineers Online  >>>>