NPR 8110 Risicoklasse indeling overspanningsbeveiliging

Bescherm tegen bliksem

In navolging van de in 2011 herziene NEN-EN-IEC 62305-reeks is nu ook de Nederlandse Praktijkrichtlijn, NPR 8110, herzien.

NPR 8110 ‘Risicoklassenindeling overspanningsbeveiliging’ is een hulpmiddel om te komen tot een afgewogen risico-inschatting en een indicatie van het daarbij behorende niveau van beveiliging.

Bliksem en overspanning kunnen catastrofale gevolgen hebben. Door de uitbreiding van de infrastructuur en de toename van gevoelige elektronica binnen gebouwen is de kans, zeker bij kantoren en bedrijven, op schade aan apparatuur door overspanning de laatste jaren sterk gestegen.

Ook in de thuissituatie kan blikseminslag leiden tot ernstige gevolgen voor de bewoner als bijvoorbeeld een alarmeringssysteem door de gevolgen van een blikseminslag uitvalt.

De vraag naar een adequate beveiliging tegen overspanning is dan ook toegenomen. ln een aantal gevallen is een goede bliksemafleiderinstallatie een eerste vereiste. Maar daarmee blijft de kans bestaan dat allerlei elektrische en elektronische apparatuur wordt beschadigd door overspanningen die ontstaan door blikseminslagen. Dat kunnen inslagen in de eigen bliksemafleiderinstallatie van het object zijn, maar ook inslagen in de omgeving van het object. Het is daarom noodzakelijk de grootst mogelijke zorg te besteden aan de beveiliging van het object en de hierin aanwezige gevoelige apparatuur tegen het risico van schade door blikseminslag en overspanning.

Het is nadrukkelijk geen voorschrift voor het gedetailleerd ontwerpen van complete installaties voor overspanningsbeveiliging. Hiervoor wordt verwezen naar de beschikbare normen op dat gebied, zoals de normreeks NEN-EN-IEC 62305 Bliksembeveiliging.

Waarom een revisie
De indicaties van de overspanningsbeveiligingstypen zijn in de loop de jaren aan nog al wat veranderingen onderhevig geweest. In de herziene druk zijn de bepalingen van het aantal risicopunten en de beveiligingstypen gewijzigd, dan wel uitgebreid.

Voor wie
De klassenindeling is bedoeld voor mensen uit de praktijk, zowel verzekeraars als installateurs/adviseurs, die met de verschillende, in de indeling genoemde, factoren kunnen werken om te komen tot een evenwichtig beveiligingsplan. De klassenindeling is zeker niet bedoeld als instrument voor een leek op het gebied van bliksem en overspanning.

Normcommissie Bliksembeveiliging
De normcommissie NEC 81 ‘Bliksembeveiliging’ heeft de NPR herzien. Deze commissie volgt alle werkzaamheden van zowel de internationale als Europese elektrotechnische normcommissies op het terrein van bliksembeveiliging. Leden van de normcommissie participeren actief in de diverse internationale werkgroepen.

Meer informatie
Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Rianne Boek, consultant Elektrische Installaties, telefoon (015) 2 690 365 of e-mail elektrische-installaties@nen.nl.

 


copyright: Schaap 2000-2015