Referenties


Schaap maakt al meer dan 235 jaar bliksembeveiligingsinstallaties.

De laatste 40 jaar is zij ook actief op het gebied van ontstoringstechnieken.

Een lijst van meer dan 20.000 installaties kan gepresenteerd worden, van grote tot (ook zeer gewaardeerde) kleine installaties.

Hieronder volgen enkele nationale bekende projecten:
 • Jachthuis sint Hubertus
 • Kröller-Müller museum
 • Paleis 't Loo
 • Bloemenveiling Aalsmeer
 • Vredespaleis Den Haag
 • Schiphol
 • Radbout ziekenhuis Nijmegen
 • Hoofdkantoor RABO bank Utrecht
 • Grolsch Brouwerij Enschede
 • BP Raffinaderij Europoort
 • Ministerie van LNV Den Haag
 • Proefboerderijen/stations van DLO
 • Teleknooppunten van Ziggo en UPC over heel Nederland
 • C2000 communicatie systeem Politie Brandweer en Ambulance
 • Besturingscentrum hoogspanningsdistributie EDON
 • KPN telefooncentrales, KPN zendmasten
 • GSM opstelpunten van KPN, Telfort, Vodafone, T-Mobile en Orange
 • Computer Centrum Rijksbelastingen Apeldoorn
 • Stroomvloed keringen.
 • Flora Holland Venlo
 • Vredestein Enschede
 • Nagenoeg alle gevangenissen in Nederland
 • Om maar enkele voorbeelden te noemen.

Een greep uit onze klanten bestand:
 • UCN Almelo
 • URENCO Almelo
 • Eurometaal  Zaandam
 • Philips Groningen
 • General Electric Bergen op Zoom
 • DSM Geleen
 • AKZO Arnhem, Deventer, Hengelo
 • DOW Chemie Terneuzen
 • Witco Amsterdam
 • Sovay Duphar Olst
 • P.F.W. Nederland bv Barneveld
 • National Starch Chemie Zutphen
 • Northprint (Elsevier) Meppel
 • Kluwer-Wolters
 • Drukkerij De Tulp Zwolle
 • Multicolor Deventer
 • Buhrmann – Ubbens Papier
 • UNETO/O&O Zoetermeer (eigen gebouw)
 • Polyketting Zelhem
 • Cebeco Handelsraad
 • CCV Landbouwbelang Roermond
 • Wessanen Meel Wormerveer
 • UT Delfia Maarsen
 • Satellietverbindingen Radio Ten Gold Amsterdam
 • Radio/Televisie-toren Markelo
 • Politie verbindingsdiensten Bilthoven
 • Politie verbindingsposten  (landelijk portofoonnet)
 • Computer Centrum Nederland te Heerlen
 • Computer Centrum Apeldoorn
 • Computer Centrum Rijksbelastingen Apeldoorn
 • Digital Computers Nieuwegein (o.a. eigen gebouw)
 • Intergraph Nijmegen
 • Nixdorf Computers Nieuwegein (o.a. eigen gebouw)
 • Datapoint Nederland Gouda
 • Automatiseringssystemen van diverse banken
 • Regionaal Besturing Centrum Ijsselcentrale
 • K.N.M.I. in De Bilt
 • Cooperatieve Veilingen Zuid Oost Nederland te Grubbenvorst
 • Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer te Aalsmeer
 • Kunstmatige Inseminatie Harfsen, Lexmond
 • Rijksgebouwendienst (vele lokaties)
 • Kroller Muller Museum Otterlo
 • Paleis Het Loo
 • Vredespaleis Den Haag
 • Koepelgevangenissen Arnhem, Breda
 • Diverse Huis van Bewaringen
 • Diverse Penetentiaire Inrichtingen
 • R.I.J. Amsterdam
 • NATO (vele lokaties)
 • Diensten der Genie (vele lokaties)
 • Diverse militaire vliegbasissen
 • Diverse munitieopslagplaatsen en bunkers
 • Vele gemeente door het gehele land
 • Vele PTT-gebouwen (w.o. postkantoren en EKP’s)
 • Vele PTT-centrales en straalzendmasten
 • PTT Research Neher Laboratorium Leidschendam
 • Staatsbosbeheer (vele lokaties)
 • Diverse stichtingen w.o. Radio Nederland, Keukenhof
 • Diverse ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen
 • Bloedbank te Hilversum
 • Vele kerken en kerktorens
 • Diverse kloosters
 • Diverse scholencomplexen
 • Adviesbureau Nagtglas Versteeg (eigen gebouw)
 • Unive Zwolle
 • Artsen Onderlinge Den Haag
 • Diverse projecten Landbouw Universiteit Wageningen
 • Pluimvee onderzoek Spelderholt Beekbergen
 • Proefstation Naaldwijk, computer gestuurde tuinbouw
 • Computer installaties Bodemvruchtbaarheid in Haren
 • Varkensonderzoekbedrijf Nieuw Dalland Merselo
 • IMAG Wageningen
 • Oranje Eifarm Emst
 • Waterleidingmaatschappijen (diverse lokaties)
 • Vele besturingsinstallaties t.b.v. rioolwaterzuivering
 • Diverse pompgemalen, molens, watertorens e.d.
 • Gasstations Gasmij Gelderse Rivierengebied Tiel
 • Diverse hotels (w.o. Krasnapolsky, IBIS)
 • Diverse bankgebouwen (w.o. Rabobank)
 • Diverse vuil-/afvalverwerkingsbedrijven
 • Dietvorst Machinefabriek IJmuiden
 • Crematorium Lelystad
 • Shell Depot Arnhem
 • Shell Sportcomplex Vlaardingen
 • enz. enz.
 • En vele particulieren.

 

 
Paleis het Loo Apeldoorn

Vredespaleis Den Haag

Schiphol

VillaVilla Rietgedekt

KasnapolsyHemweg centrale Amsterdam

sint HubertusJachtslot sint Hurbertus

Om ook in de toekomst kwaliteit te blijven bieden en deze te bevorderen is Schaap zeer actief betrokken bij tal van nationale en internationale commissies en werkgroepen.

 • Voorzitterschap normcommissie NEC81 (normblad voor bliksembeveiliging                NEN EN IEC 62305)
 • Voorzitterschap werkgroep elektronica van NEC81
 • Voorzitterschap werkgroep klasse-indeling van bliksembeveiligingsinstallaties en kengetallen LEMP van NEC81
 • Nederlandse vertegenwoordiger in internationale normcommissies van CENELEC en IEC
 • Nederlandse vertegenwoordiger in Duits bliksemonderzoek VDE-ABB
 • Voorzitterschap Adviesraad Bliksem- en Overspanningsbeveiliging (ABO)
 • Voorzitterschap organisatie 2 jaarlijks Bliksem Seminars KEMA/UNETO
 • Zitting in werkgroep mbt klasse-indeling overspanningsbeveiliging (infoblad 55, nu NPR8110)
 
Deelname aan:
 • Alle International Conference on Lightning Protection van de laatste 30 jaar, o.a. gehouden in Uppsala, Budapest,  Den Haag, Munchen, Graz, Interlaken, Berlijn, Florance, Birmingham, Rhodos, Cracow,  Avignon, Kanazawa.
 • De EMC symposia te Zurich
 • Congressen EMV te Karlsruhe
 • EMC Pato-cursus TH Eindhoven
 • Interference Control Seminars, Don White Amerika