Berekening veiligheidsaarding
Soort installatie Stelsel Soort verdeelkast  Waarde zekering Beveiligingstoestel (0,2 sec TT-stelsel)
Vaste installatie TT Dubbel geïsoleerd gG-patronen
Bijzondere ruimte TN       Grootste afgaande groep *   A D patroon
Trafo D patroon traag
Vee Metaal   B Automaat
      Hoofdzekering   A C Automaat
Tijdelijke installatie D Automaat
Bouw-/sloop terrein L Automaat
Steiger U Automaat
30 mA aardlek **
300 mA aardlek **
500 mA aardlek **

* meestal de groep met de hoogste zekeringwaarde, welke niet voorzien is van een aardlekbeveiliging.  
** indien alles achter de betreffende aardlekbeveiliging zit.


Volgens NPR 5310    Volgens NPR 5310 okt 2007
Circuitweerstand (Rb+Zl+Ra) Ω
 
  formule
= Ω
Aardingweerstand Ra Ω (bij Rb+Zl=0.9 tot 1 Ω) Ω  (Bij Rb+Zl=0,5Ω)
Opm:          
Prijs aanvraag veiligheidsaarding >>>

Deze website is gebaseerd op gegevens van de norm NEN 1010 en de NPR 5310. Zo ook de berekening van de veiligheidsaarding. Met welke achtergrond en hoe e.e.a. ingevuld moet worden is enige kennis van de normen vereist. In alle gevallen zijn de NEN 1010 en de NPR 5310 bepalend en niet deze web-site.

© copyright: Schaap Bliksembeveiliging en Aarding 2003-2020